گاوصندوق دیجیتالی سبک بیشترین کاربرد را در هتل ها و مکان هایی که از لحاظ امنیتی در حد قابل قبولی هستند استفاده می‌شود. صندوق دیجیتالی سبک را با توجه به نوع کاربری با نام صندوق هتلی نیز شناخته شده هستند.

منوی اصلی